page_banner

การทดสอบความน่าเชื่อถือ

  • การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ

  • เสียบทดสอบสเปรย์เกลือ

  • การทดสอบ OQC ของผลิตภัณฑ์

  • การทดสอบลวดความถี่สูง

  • การทดสอบการแกว่งของลวด